РАБОТЕЙКИ С НАС ВИЕ ПОДПОМАГАТЕ ХОРАТА ИЗГУБИЛИ ЗДРАВЕТО СИ ЗА РОДИНАТА!

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
процедурa - прекратена!
„Изготвяне на 2 бр. анализа - извършване на проучвания и изследвания, разработване на анализ, оценка и препоръки“
Изтегли документите

Решение