Дейности

Начало Вашето мнение Карта на сайта Търсене

Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВИКБ)

Начало
Обучение
Конференции
Семинари


Дейности

Възможностите на Съюза за подпомагане на дейностите на членуващите в него кооперации са ограничени поради липсата на достатъчно средства.

Ние се обръщаме към всички които биха могли да подпомогнат Съюза с оглед разширяване дейността му по подпомагане на кооперациите, военноинвалидите и пострадалите при и по повод отбраната на страната и съкратените военнослужещи от българската армия .

С това Вие ще подпомогнете хората изгубили здравето си за Родината.

 
Обучение

Обучение ...

Конференции

Конференции ...

Семинари

Семинари ...

                                          Архив

                                            2007 година - 1 до 4 ; 5 до 8 ; 9 до 12

Начало ] Обучение ] Конференции ] Семинари ]

За въпроси и коментари: Azax@abv.bg
© 2007 - 2012 Съюз на Военноинвалидните кооперации в България
Последна редакция: 03/14/13