РАБОТЕЙКИ С НАС ВИЕ ПОДПОМАГАТЕ ХОРАТА ИЗГУБИЛИ ЗДРАВЕТО СИ ЗА РОДИНАТА!

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ОТВОРЕНО  ПИСМО

От инициативата "Една детска сълза - една молитва" и Съюз на военноинвалидните кооперации в България

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ, СЪМИШЛЕНИЦИ,
Публикуваме банкова сметка (набирателна)

    Средствата ще се използват за  популяризиране и ограмотяване  на подрастващото поколение, за заздравяване на българския корен, за да ни е здраво стеблото и добри плодовете, за укрепване на физическото и психическо  състояние на децата, чрез българските вековни добродетели, за да може  и децата чиито родители са  със слаби финансови възможности, да бъдат откраднати от улицата и компютрите и усетят силата на нашата духовна култура за прослава на България.
    В момента строим парк комплекс на връх "Кръстец" и се преговаря за мемориал в с. Страцин за погиналите  във ІІ - та фаза на Втората световна война. Построили сме "Стени на храбростта", църкви, подпомогнали сме автори и  читалища в областта на фолклора и спортни клубове с приложна насоченост. Издали сме книги  отразяващи славната ни история. Привличаме млади хора да пишат за България.
    Всяка помощ е инвестиция  в бъдещето на Българския Род!
    БОГ ДА НИ ПАЗИ!

    Банковата сметка работи по системата SWIFT gpi:
IBAN: BG46FINV91501217464631  BIC: FINVBGSF
Първа инвестиционна банка
СВИКБ (Съюз на военноинвалидните кооперации в България)

    Всяко дарение се съпътства от отделен договор за волята на дарителя и при неспазване  задълженията, средствата се възстановяват на  дарителя.

    Няма да се приемат дарения некореспондиращи с целите и задачите на организацията.