Членове

Начало Нагоре Вашето мнение Карта на сайта Търсене

Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВИКБ)

Начало
Нагоре
Кооперации

В Съюза членуват  кооперации учредени в различни градове на страната.  Тяхната дейност  е в зависимост  от спецификата на региона и възможностите на член кооператорите.

Всички кооперации са учредени през последните 10 -15 години.  Техния капитал е крайно ограничен, което дава отражение върху развитието им и техните възможности.

За тяхното раширяване  и развитие Съюзът  на военноинвалидните кооперации в България полага  известни грижи, като  информационно обслужване, финансово подпомагане на някои конкретни  дейности на кооперациите. Провеждат се  консултации по трудово – правни въпроси. Организират се курсове  за квалификация и преквалификация за военноинвалидите,  семинари и др.

Издават се  информационни материали съдържащи специфична информация за Съюза и кооперациите.

От 2000 год.  се издава бюлетин, а сега вестник „Военноинвалид”, който е месечно издание на Съюза, в който се отразяват  актуални въпроси за кооперациите, както и дейността на кооперациите с цел обмяна на опит.

Въпреки оказваната методическа и икономическа помощ  на кооперациите от страна на Съюза, те имат възможност да  разширяват своята стопанска дейност и се нуждаят от  подкрепа, с оглед  преодоляване на конкуренцията която съществува в страната.

С това Вие ще подпомогнете хората изгубили здравето си за Родината!
 
Кооперации

                                          Архив

                                            2007 година - 1 до 4 ; 5 до 8 ; 9 до 12

Начало ] Нагоре ] Кооперации ]

За въпроси и коментари: Azax@abv.bg
© 2007 - 2012 Съюз на Военноинвалидните кооперации в България
Последна редакция: 03/14/13