Начало

Начало Вашето мнение Карта на сайта Търсене

Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВИКБ)

Начало
Банкова сметка
Новини
Ръководство
Дейности
Документи


Кои сме ние

Съюзът на военноинвалидните кооперации в България е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 1995 г. в Пернишкия окръжен съд по Закона за лицата и семейството.

С решение № 290 от 27.02.2003 год. Съюза е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изпълняващи обществено полезна дейност.

Съюзът е нестопанска организация, която обединява, подпомага и представлява кооперации и фирми на военноинвалидите в страната. Основната цел на сдружението и да съдейства за развитието на кооперативната дейност на военноинвалидите, офицерите и сержантите от запаса и хората в неравностойно положение с цел задоволяване техните икономически, културни и социални интереси. С решение на Министерския съвет №378 от 25.05.2009 г., и № 455 от 07.06.2012 г. Съюза е признат за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Съюза членува в:

1. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси;

2. Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” (НСКИ, НФРИ и СВИКБ);

3. Съучредител и редовен член на Обществения съвет по въпросите на отбраната.

Има собствено месечно издание, възможности за ефирно време и представителства заедно с патриотичните съюзи в над 98% от общините в Р България.

Носител е на почетния плакет на Министерство на отбраната за цялостната си работа в областта на патриотичната и социална дейност.


Нашата мисия

Основната цел на Съюза е подпомагане на  военноинвалидите и пострадалите при и по повод отбраната на страната и кадровите военнослужещи преминали в запаса, чрез:

-         професионално обучение,

-         разгръщане на кооперативното движение;

с оглед осигуряване на подходяща работа .

Възможностите на Съюза за подпомагане на дейностите на членуващите в него кооперации и фирми са ограничени.

В тези кризисни времена членуващите звена имат нужда от преориентация и подпомагане на проектните възможности в областта на селското стопанство и оползотворяване на пустеещите земи, стартиране на проектите ни в областта на имуномодулаторите, както и пускане в експлоатация на обсерваторията за нови енергоносители.

След земетресението на 22.05.2012 г. търсим възможности за възстановяване и реконструкция на домовете на наши членове, както и пострадалите офиси.

Първоначалната ни цел е набиране на сума от 12 000 000 лв. или 6 000 000 Е, която би дала възможност за стартиране на дейностите, стабилизиране и административното укрепване на сдружението.

Смятаме, че е особено важно да се разработи външен маркетинг и еманципиране на дейностите от страната и извън нея.

Надяваме се, че всички които биха могли да подпомогнат Съюза и членуващите в него кооперации могат да окажат ценна помощ.

С това Вие ще подпомогнете хората изгубили здравето си за Родината.


За контакти

Телефон и факс
076 / 604874 ; 0879 250 564
Адрес
Гр. Перник 2300, пл. „Свети Иван Рилски”, Синдикален дом, офис 705, п.к 36
Електронна поща
General Information: svik_pk@mail.bg
Webmaster: Azax@abv.bg

                                          Архив

                                            2007 година - 1 до 4 ; 5 до 8 ; 9 до 12

[ Начало ] Банкова сметка ] Новини ] Ръководство ] Дейности ] Документи ]

За въпроси и коментари: Azax@abv.bg
© 2007 - 2012 Съюз на Военноинвалидните кооперации в България
Последна редакция: 03/14/13