Банкова сметка

Начало Вашето мнение Карта на сайта Търсене

Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВИКБ)

Начало


Банкова сметка на сдружението:

Бенефициент:  Съюз на военноинвалидните кооперации в България
Банка:  Инвестбанк АД
BIC:  IORTBGSF
EUR - IBAN:  BG51 IORT 7371 1460 132200


                                          Архив

                                            2007 година - 1 до 4 ; 5 до 8 ; 9 до 12

Начало ]

За въпроси и коментари: Azax@abv.bg
© 2007 - 2012 Съюз на Военноинвалидните кооперации в България
Последна редакция: 03/14/13