Кооперации

Начало Нагоре Вашето мнение Карта на сайта Търсене

Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВИКБ)

Начало
Нагоре

Наименование и адрес:

1. На регистрация;

2. За кореспонденция

Име и фамилия на ръководителя

Дейности

Производствени мощности

1.

Военноинвалидна кооперация Тинтява”

1. гр. Банско , ул."Яне Сандански” 12;

2.гр. Банско, п.код 2770 ул. “Родопа” 22

дом. тел.07443 / 83132 

  

Георги  Лазаров   

0887254011                 

1.Първична преработка на дървесина (дъски, греди, бичмета)

2. Туристически услуги.

 

2.

”Военноинвалид” Перник ,

Гр. Перник, п. код 2300, ул”Кракра” 15/07   

п. кутия 138, сл.тел. 076 / 60 0463 

 

 

Георги Милев 0887719686                  

Производство на работно облекло, трикотажни изделия , постелъчно бельо и др.

 Шевни машини  20 бр

 

3.

ПК”Военноинвалид”Перник

Перник,п.код-2300,ул.„Петко Каравелов”15/32 ,

e-mail:nitex@pernik.net

 

Николай Кьосовски

0888969403

 

1.                  Търговия;

2.                  Строителство.

 

4.

РК“Военноинвалид” София

 гр.София , ул.”Бузлуджа” бл.46, ет.3, ап.6 

02/9522747             

e-mail:…

Валери Георгиев

0888970294

0897959499 

1.Дърводобив

2. Търговия и услуги

Камион за транспорт на дървен материал – 4 бр.

5.

ПК “Военноинвалид” гр. София

Адрес за кореспонденция: гр.Перник ул. „Оборище” № 69             

e-mail: btnikolov@mail.bg

 

Борис Николов

0896620136

1.Обработка на вторични суровини;

2.Дърводобив;

3.Строително монтажни дейности.

 

6.

”Военноинвалидна кооперация Св. Георги ” гр.Варна, ул”Детелина” 1    052 / 88 79 46 п.код 9000 

Коста Димитров

0898461246

 

1.Фотографска дейност:

-услуги и търговия с консумативи;

- фото и видео реклама

2. Строително монтажни работи.

3.Социални дейности.

 

 

7.

Кооп. “ВОИН ГРУП” , гр. Бургас,

Гр. Бургас, жк.”Зорница” бл.37,вх.1,ет.1 ; 056/810601

Живко Кършовски

0888928007

1. Селско стопанска дейност – отглеждане на слънчоглед за производство на олио

 

8.

Кооп. "Троут - проект"                           

с. Черноморец 8142 ,ул. Шипка" 8,

обл. Бургаска     

Тодор Стаматов

0887887358

1. Селско стопанска дейност.

 

9.

”Военноинвалид Русе”

гр.Русе, ул” Драган Цанков”

бл. Медик , вх. 2, ап. 18   082 /275197

п.код 7000  e-mail: e27161119@abv.bg

 

Йордан Ламбев

0887743852

1.Шивашка  дейност.

2. Строително монтажни работи.

3. Обучение.

 

 

 

 

 

 

10.

"Военноинвалидна кооперация  Корона"                                  

гр. Чирпан, ул."Хр. Смирненски" 5 А       0416/ 3111; п.код 6200 

e-mail: voeno_inv@abv.bg

                  

Николай Василев

0899902060

1.Строителни и ремонтни дейности.

2.Ремонт на металорежещи инструменти и хидравлични изделия.

1. Помещение под наем.

2. Машини:

-универсален струг-3 бр.

-бормашина – 2 бр.

-фреза – 1 бр.

-механична ножовка-1бр.

-мотокар – 1 бр.

11.

ЕТ “Военноинвалид 2003- Йордан Кирачен

гр. Варна, бул. „Княз Борис І”№69

e-mail: kiracen@abv.bg

        

Йордан Кирачен

0899171770

1. Продажба на мобилни телефони.

3.  Фотоуслуги.

4.   Реклама.

 

12.

АрКо ЕООД 

гр. Перник, пл. „Свети Ив. Рилски”, Синдикален дом, ет.7, офис 705

e-mail: svik_pk@mail.bg

Даниела Тронкова

076 / 60 48 74

1. Обучение – курсове за преквалификация.

 

 

                                          Архив

                                            2007 година - 1 до 4 ; 5 до 8 ; 9 до 12

Начало ] Нагоре ]

За въпроси и коментари: Azax@abv.bg
© 2007 - 2012 Съюз на Военноинвалидните кооперации в България
Последна редакция: 03/14/13